top of page
Barn på Psykolog

AUDIOPEDAGOGTJENESTEN AS

Hørsel, språk og kommunikasjon

Vi i Audiopedagogtjensten tilbyr et individuelt tilpasset tilbud for barn, unge og voksne knyttet til hørsel, språk og kommunikasjon. Vi har erfaring og kompetanse knyttet til 

- Lyttetrening og opptrening av cohela implantat.

- Lyttetrening for individer med nedsatt hørsel som bruker høreapparat. 

- Veiledning knyttet til hørsel, språk og kommunikasjon

- Veiledning med sertifisert veileder i Karlstadmodellen - en diagnosenøytral språkstimuleringsmodell. 

- Individuelt tilpassede kurs knyttet til hørsel, språk og kommunikasjon. 

- Ett skritt foran kurs med sertifisert kursholder - ett tegn- og språkkurs.

Hvis ønskelig reiser vi ut til barn og unge i nærområdet slik at barnet får lære gjennom pedagogisk lek i kjente omgivelser.  

Home: Welcome
Teacher & Student
Skjermbilde 2020-07-29 kl. 17.02.51.png
Little Girls Walking

Audiopedagogisk

behandling

Mønsteravtale med HELFO

Audiopedagogisk behandling dekkes av Helfo med henvisning fra lege/spesialist.

bottom of page